Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a Tiskare Dvornik kroz IKT

Kratki opis projekta: Dana 09.03.2020. poduzeće TISKARA DVORNIK d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a Tiskare Dvornik kroz IKT“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.19.0347. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta će unaprijediti poslovne procese: proizvodnja, upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, logistika, nabava i prodaja. Primjena informacijsko komunikacijske tehnologije iz projekta će doprinijeti rastu konkurentnosti poduzeća, povećanju učinkovitosti djelatnika, integraciji i unaprijeđenju poslovnih procesa, rastu broja zaposlenih, povećanju prihoda i izvoza, povećanju sveukupne učinkovitosti poduzeća i poboljšanju interakcije s kupcima i dobavljačima.

Ciljevi projekta: Poslovni i marketinški ciljevi su povećanje konkurentnosti kroz rast prihoda od prodaje i izvoza, otvaranje 2 nova radna mjesta, integriranje svih poslovnih procesa u poduzeću kroz nabavu informacijsko-komunikacijske tehnologije, povećanje produktivnosti poslovanja poduzeća zbog programskog upravljanja tijekom proizvodnje i uklanjanja mogućnosti ljudske pogreške, precizan izračun kalkulacija na način da se uračunavaju troškovi sirovina, materijala, rada i općih troškova proizvodnje te marže i popusti, širenje prodaje na tržištima Hrvatske, Austrije i Slovenije zahvaljujući novim proizvodnim mogućnostima koje pruža informacijsko-komunikacijska tehnologija i sl.

Očekivani rezultati projekta:
• Porast prihoda od prodaje
• Porast prihoda od izvoza
• Povećanje broja zaposlenih kroz otvaranje 2 nova radna mjesta
• Uvođenje IKT poslovnog rješenja
• Integracija poslovnih procesa

Ukupna vrijednost projekta: 1.364.823,50 kn

EU sufinanciranje projekta: 737.004,45 kn

Razdoblje provedbe projekta: 02. siječnja 2020. do 02. srpnja 2021.

Kontakt osoba za više informacija: Ante Suton, mail: info@tiskara-dvornik.hr , tel: +385 021 460 713

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poboljsanje-konkurentnosti-i-ucinkovitosti-msp-a-kroz-informacijske-i-komunikacijske-tehnologije-ikt-2/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća TISKARA DVORNIK d.o.o.