Promicanje rada žena u tiskarskoj industriji te rada žena na rukovodećim pozicijama u tiskarskoj industriji

U sklopu provedbe EU projekta „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a Tiskare Dvornik kroz IKT“  intervjuirane su 2 članice projektnog tima u svrhu promicanja ravnopravnosti spolova, tj. promicanja rada žena u tiskarskoj industriji te radu žena na rukovodećim pozicijama u tiskarskoj industriji, odnosno u poduzeću Tiskara Dvornik d.o.o.

Članice projektnog tima Jelena Ercegović i Petra Vodanović smatraju da se kroz sam projekt promicala jednaka mogućnost i nediskriminacija pri zapošljavanju novih djelatnika. Naime, prilikom zapošljavanja tijekom provedbe projekta nastojalo se uravnotežiti broj žena i muškaraca ne samo u poduzeću, već i na rukovodećim pozicijama u poduzeću. Na uravnoteženju broja žena i muškaraca radit će se i nakon provedbe projekta. Potrebno je smanjiti jaz u zastupljenosti muškaraca i žena na vodećim pozicijama, pogotovo u tiskarskoj industriji u kojoj su više zastupljeni muškarci. U Tiskari Dvornik smatraju da je prilikom zapošljavanja novih djelatnika važna stručnost, kompetentnost, radno iskustvo i sposobnost, a ne spol i vjerska ili nacionalna pripadnost.

U poduzeću se nastoji svima pružati jednaka prilika za rast, razvoj i usavršavanje, što dokazuje i činjenica da su od četiri rukovodeće pozicije, na 2 zaposlene žene, čime se promiče ravnopravnost spolova.